Planetary Picnic


Konsepti: Päivi Raivio ja Aino Tuovinen

Planetary Picnic on työpaja-konsepti, joka jalkautuu julkiseen tilaan tutkimaan ilmastoystävällisen ruokavalion tematiikkaa ja kaupunkirakenteen muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta. Työpajan aikana tutustutaan ruoka- ja raaka-aineiden sekä esimerkiksi kasvillisuuden kautta erilaisiin kaupunkitilojen muutostarpeisiin, jotka kumpuavat esimerkiksi maaperän laadun heikkenemisestä tai Itämeren rehevöitymisestä.

Työpajan tavoitteena on löytää muotoilun keinoin uusia, kestävämpiä malleja erilaisten kaupunkitilojen ja -paikkojen käyttämiseen ja niistä nauttimiseen. Ruoan ja syömisen kautta kysymys ympäristön tilasta konkretisoituu ja ruoka on myös yksi keskeisimpiä ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Ensimmäiset työpajat toteutuvat 2021 keväällä. CARGO COLLECTIVE, INC. LOS ANGELES, CALIF. 90039—3414