PALVELUMME

GreenInfra+ tarjoaa yrityksille, kunnille ja kaupungeille näkyviä tekoja ja koettavia tiloja. Teemme vastuullisuuden näkyväksi kaupunkitilassa. Konkreettiset teot ja uusi rajapinta ihmisiin ovat tehokasta viestintää ja tarjoaa aitoa osallistumista.Vihreät, monimuotoiset tilat ja paikat voivat olla osa aluekehittämistä, osallisuustyötä ja ympäristövastuun tavoitteiden toteuttamista.

Kartoitamme sopivat tilat yhteistyössä, suunnittelemme niille tarkoituksen sekä sisällön: uusia yhteyksiä naapureihin, innovatiivista ruoantuotantoa tai esimerkiksi biodiversiteetin kasvattamista. 

GreenInfra+ ratkaisut voivat synnyttää uutta liiketoimintaa ja innovaatioita. Kokeilujen tuloksia voidaan jakaa, skaalata ja monistaa.
Palvelut yrityksille, kunnille ja kaupungeille: • Kaupunkipuutarhat kaupunkiviljelyprojektit

 • Konseptisuunnittelu

 • Työpajat ja osallisuussuunnittelu

 • Installaatiot ja vihreät tilateokset

 • Osallistavat projektit

 • Kokeilut ja väliaikaiskäytön toteutukset


GreenInfra+ projektikategoriat:


 • Kaupunkiekologia ja biodiversiteetti

 • Yhteisöt ja osallistuminen

 • Kaupunkikuva ja -viihtyisyys

 • Kaupunkiruoantuotanto

 • Uudet kumppanuudet ja verkostot

 • Pilottiprojektit, “frontrunner”-projektit

 • Kiertotalouden ratkaisut
CARGO COLLECTIVE, INC. LOS ANGELES, CALIF. 90039—3414