LIIKUTELTAVA PÖLYTYSASEMA


Suunnittelu ja toteutus: RaivioBumann
Osallisuus: Leikkipuisto Taivallahti
Kasvit: Labby Garden

Liikuteltava Pölytysasema vie vihreän, pölyttäjäystävällisen taskupuiston sinne missä sitä tarvitaan.  

Installaatio viestii luonnon monimuotoisuudesta, pölyttäjistä ja taiteen keinoista vaikuttaa lähiympäristöön. Toteutimme ison Pölytysasema-installaation vuonna 2019 muuntamon tyhjälle katolle Punavuoressa. 
Halusimme toteuttaa teoksesta pienemmän, liikuteltavan version ja tutkia miten voimme vaikuttaa kaupunkiympäristön painopisteisiin ja tuottaa uudenlaista infrastruktuuria esimerkiksi tyhjille parkkipaikoille.

Osana projektia, toteutimme pölyttäjäaiheisia työpajoja Leikkipuisto Taivallahdessa. 

Liikuteltava Pölytysasema on toteutettu Alli Paasikiven säätiön tuella.


CARGO COLLECTIVE, INC. LOS ANGELES, CALIF. 90039—3414